. test
Technik ogrodnik (314205) 
Quiz nr 8: Połącz zdania
R/314205/Q/PZ/8
Quiz nr: 8
Technik ogrodnik 
Swoją pracę technik 
ogrodnik wykonuje
w zróżnicowanych warunkach środowiska naturalnego takich jak: pola, sady, 
parki, ogrody, szklarnie, magazyny, 
przechowalnie, tunele foliowe 
oraz pomieszczeniach biurowych.
legitymuje się kwalifikacjami R.5 i R.18 .
musi zdać egzamin kwalifikacyjny 
w zakresie kwalifikacji R.18.
jak sama nazwa wskazuje w ogrodzie.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 8
Kwalifikacje technika ogrodnika 
można zdobyć
W swojej pracy technik ogrodnik
wykonuje szereg prac nie tylko związanych
 z zakładaniem, prowadzeniem 
i pielęgnacją upraw ogrodniczych, 
ale ma również w zakresie swoich 
obowiązków czynności biurowe.
tylko ucząc się w technikum.
ucząc się w technikum 
lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
wykonuje szereg prac związanych 
z zakładaniem, prowadzeniem 
i pielęgnacją upraw ogrodniczych.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 8
Opryskiwacz należy do podstawowego wyposażenia warsztatu pracy 
technika ogrodnika. Służy do
podlewania, zraszania roślin 
i nawilżania gleby.
wykonywania zabiegów chemicznej 
ochrony roślin lub do nawożenia roślin, 
drzew i krzewów.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.