EDUKACJA SPOŁECZNA
Poczucie patriotyzmu i przynależności do kraju i Europy

3
Q/3/SPO/3/58


W tym quizie sprawdzisz swoje
wiadomości na temat poznanych
krajów, miast, województw
i krain geograficznych.

SUDETY
BAŁTYK
WYŻYNA ŚLĄSKA

Wybierz element, który nie pasuje do pozostałych.

WISŁA
KARKONOSZE
TATRY

Wybierz element, który nie pasuje do pozostałych.

BESKIDY
PIENINY
ODRA

Wybierz element, który nie pasuje do pozostałych.

NIZINA ŚLĄSKA
BIESZCZADY
BUG

Wybierz element, który nie pasuje do pozostałych.

WYŻYNA LUBELSKA
WARTA
KARPATY

Wybierz element, który nie pasuje do pozostałych.

WYŻYNA MAŁOPOLSKA
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
NAREW

Wybierz element, który nie pasuje do pozostałych.

NIZINA MAZOWIECKA
BIESZCZADY
ŚNIARDWY

Wybierz element, który nie pasuje do pozostałych.

SAN
SUDETY
KARKONOSZE

Wybierz element, który nie pasuje do pozostałych.


Bardzo dobrze potrafisz odróżnić nazwy
państw, miast, województw i krain
geograficznych.