. test
M/723310/Q/SK/1
Monter maszyn i urządzeń (723310)
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Monter maszyn i urządzeń
 Zasadnicza szkoła zawodowa:
 3 lata, kwalifikacje M.17
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna