. test
Technik informatyk (351203)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/351203/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik informatyk zajmuje się
m. in. nadzorem nad prawidłowym działaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik informatyk potrafi zdiagnozować
i usunąć usterki powstające przy użytkowaniu
urządzeń peryferyjnych i urządzeń sieciowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Osoba wykonująca zawód technika
informatyka nie musi poszerzać swojej
wiedzy i umiejętności zawodowych,
ponieważ w szkole zdobywa całą wiedzę.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Praca technika informatyka
ma zazwyczaj charakter indywidualny.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W zawodzie technik informatyk
bardzo ważna jest znajomość
języka francuskiego.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik informatyk pracuje
najczęściej w pomieszczeniach biurowych,
w pozycji siedzącej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik

1. Technik informatyk zajmuje się m. in. nadzorem

nad prawidłowym działaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

2. Technik informatyk potrafi zdiagnozować i usunąć usterki powstające przy użytkowaniu urządzeń peryferyjnych i urządzeń sieciowych.

3. Osoba wykonująca zawód technika informatyka

nie musi poszerzać swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, ponieważ w szkole zdobywa całą wiedzę.

4. Praca technika informatyka ma zazwyczaj

charakter indywidualny.

5. W zawodzie technik informatyk bardzo ważna

jest znajomość języka francuskiego.

6. Technik informatyk pracuje najczęściej

w pomieszczeniach biurowych, w pozycji siedzącej.

PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik