W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: a, l.
1
Q/1/KOM/4/1
EDUKACJA KOMPUTEROWA            Zaczarowany świat liter i słów       
grest
ryb     k
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ig     o
k     ocki
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
p     r     t
m     k
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
is
krokody
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: a, l.
1
Q/1/KOM/4/2
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Zaczarowany świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
k
g     zet
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ko     ory
to
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
p     ec     k
oku          ry
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
      bum
t     b     et
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
z klawiatury.