. test
Technik tyfloinformatyk (351204)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/351204 /Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się zagadnieniami informatycznymi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Mam dobrą pamięć i potrafię się koncentrować
przez kilka godzin.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię wyszukiwać nowe informacje dotyczące oprogramowania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię udzielać informacji dotyczących
zagadnień informatycznych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W przyszłości chciałbym wpływać na zwiększanie
samodzielności osób z niepełnosprawnością wzroku.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę wykonywać pracę przez kilka godzin w pozycji siedzącej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Znam różne programy i urządzenia, które pomagają osobom
z niepełnosprawnością wzroku.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Rozwijanie moich kompetencji w obszarze obsługi komputera
i programów informatycznych jest dla mnie ważne.
Zobacz swoje odpowiedzi
Rozwijanie moich kompetencji w obszarze obsługi komputera i programów informatycznych
jest dla mnie ważne.
Znam różne programy i urządzenia, które pomagają osobom z niepełnosprawnością wzroku.
Mogę wykonywać pracę przez kilka godzin w pozycji siedzącej.
W przyszłości chciałbym wpływać na zwiększanie samodzielności osób
z niepełnosprawnością wzroku.
Potrafię udzielać informacji dotyczących zagadnień informatycznych.
Lubię wyszukiwać nowe informacje dotyczące oprogramowania.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
Mam dobrą pamięć i potrafię się koncentrować przez kilka godzin.
Interesuję się zagadnieniami informatycznymi.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi