. test
Technik hodowca koni
Quiz nr 4: Suwak

R/314203/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się  do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika hodowcy koni. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowania związane z chowem i hodowlą zwierząt,
w szczególności koni. Ważne jest posiadanie predyspozycji do jazdy
konnej oraz gotowość do pracy fizycznej w stałym kontakcie ze zwierzętami. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi
indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika hodowcy koni. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowania związane z chowem i hodowlą zwierząt,
w szczególności koni. Ważne jest posiadanie predyspozycji do jazdy
konnej oraz gotowość do pracy fizycznej w stałym kontakcie ze zwierzętami. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika hodowcy koni. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania związane z chowem i hodowlą zwierząt, w szczególności koni. Ważne jest posiadanie predyspozycji
do jazdy konnej oraz gotowość do pracy fizycznej w stałym kontakcie
ze zwierzętami. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien technik hodowca koni. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowania związane z chowem i hodowlą zwierząt,
w szczególności koni. Ważne jest posiadanie predyspozycji do jazdy
konnej oraz gotowość do pracy fizycznej w stałym kontakcie ze zwierzętami. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten
zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!