. test
Wiertacz (811305)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/811305/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Wiertacz zajmuje się wykonywaniem 
odwiertów w ziemi.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia w zawodzie 
wiertacz uczniowie zdobywają wiedzę 
z zakresu mechaniki i budowy maszyn.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Wiertacz nie ma obowiązku 
sprawdzania stanu narzędzi 
przed ich użyciem.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań wiertacza 
jest stosowanie płuczni wiertniczej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy wiertacz zajmuje się
 opracowywaniem planu pracy dla zespołu. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Po zdaniu matury osoba wykonująca 
zawód wiertacza może kontynuować 
naukę na studiach wyższych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Wiertacz zajmuje się wykonywaniem 
odwiertów w ziemi.
2. W toku kształcenia w zawodzie wiertacz uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu mechaniki 
i budowy maszyn. 
3. Wiertacz nie ma obowiązku sprawdzania 
stanu narzędzi przed ich użyciem.
4. Jednym z zadań wiertacza jest stosowanie 
płuczni wiertniczej.
5. W pracy wiertacz zajmuje się opracowywaniem 
planu pracy dla zespołu.           
6. Po zdaniu matury osoba wykonująca zawód 
wiertacza może kontynuować naukę 
na studiach wyższych.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik