W tym quizie
poćwiczysz pisanie nazw
liczb w języku angielskim.
Wygraj z czasem!
2
Q/2/JA/4/50
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Liczby 10-100

Przepisz tekst z poruszającego się obrazka, zanim zniknie.
Wygraj z czasem!
ten
10
twenty
10
thirty
10
forty
10
fifty
10
fifty
sixty
10
sixty
seventy
10
seventy
eighty
10
eighty
Twój
wynik
pkt.