. test
Technik BHP (325509) 
Quiz nr 6: Połącz liniami
Z/325509/Q/PL/6
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Quiz nr: 6
GAŚNICA
APTECZKA
INSTRUKCJA BHP
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 6
Quiz nr: 6
TABLICA
MULTIMEDIALNA
PROJEKTOR
ANALIZATOR
DŹWIĘKU
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 6
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!