. test
Technik teleinformatyk 
Quiz nr 4: Suwak

E/351103/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika teleinformatyka. To zawód dla osób
wytrwałych i spokojnych. Często wiąże się z pracą w nocy i wieczorami. Niezbędne są zainteresowania związane z budową sieci
komputerowych oraz odkrywaniem nowych możliwości zasobów
Internetu. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika teleinformatyka. To zawód dla osób
wytrwałych i spokojnych. Często wiąże się z pracą w nocy i wieczorami. Niezbędne są zainteresowania związane z budową sieci
komputerowych oraz odkrywaniem nowych możliwości zasobów Internetu. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie
zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika teleinformatyka.
To zawód dla osób wytrwałych i spokojnych. Często wiąże się
z pracą w nocy i wieczorami. Niezbędne są zainteresowania związane
z budową sieci komputerowych oraz odkrywaniem nowych
możliwości zasobów Internetu.  Możesz brać pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu
odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik teleinformatyk.
To zawód dla osób wytrwałych i spokojnych. Często wiąże się z pracą
w nocy i wieczorami. Niezbędne są zainteresowania związane
z budową sieci komputerowych oraz odkrywaniem nowych
możliwości zasobów Internetu. Uzyskany wynik może wskazywać,
że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.
 

Przejdź do kolejnego quizu!