. test
Technik mechanik lotniczy (315317) 
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/315317/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik mechanik lotniczy pracuje  
głównie w pozycji stojącej.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Od osoby wykonującej ten zawód 
wymaga się odpowiedzialności, 
precyzji i spostrzegawczości.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3.  Po ukończeniu kierunku technik 
mechanik lotniczy i zdaniu matury można kontynuować naukę na takich kierunkach 
studiów jak na przykład lotnictwo.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik mechanik lotniczy 
to zawód zarezerwowany wyłącznie 
dla mężczyzn. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik mechanik lotniczy odpowiada 
za dobór odpowiednich części i ich montaż 
oraz sprawdzenie.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik mechanik lotniczy posługuje się dokumentacją techniczną 
i urządzeniami pomiarowymi.     
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik mechanik lotniczy pracuje głównie 
w pozycji stojącej.
2. Od osoby wykonującej ten zawód wymaga się odpowiedzialności, precyzji i spostrzegawczości.
3. Po ukończeniu kierunku technik mechanik lotniczy
i zdaniu matury można kontynuować naukę na takich kierunkach studiów jak na przykład lotnictwo. 

4. Technik mechanik lotniczy to zawód zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn.                 
5. Technik mechanik lotniczy odpowiada za dobór odpowiednich części i ich montaż oraz sprawdzenie.
6. Technik mechanik lotniczy posługuje się dokumentacją techniczną i urządzeniami pomiarowymi.          
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik