. test
Technik hodowca koni (314203)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/314203/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
technik hodowca koni:
Quiz nr 5
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
PROWADZENIE
GOSPODARSTWA
AGROTURYSTYCZNEGO
ORGANIZACJA
TURYSTYKI
KONNEJ
SZKOLENIE
KONI
NADZÓR NAD
TRANSPORTEM
KONI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków
technika hodowcy koni:
TOCZEK
BRYCZESY
OSTROGI
EPILERKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który
nie jest atrybutem
technika hodowcy koni:
STADNINA
KONI
PRZEDSIĘBIORSTWO
AGROTURYSTYCZNE
HOTEL
SZKÓŁKA
JEŹDZIECKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Miejscem wykonywania
pracy w zawodzie technik
hodowca koni nie jest:
INŻYNIERIA
MATERIAŁOWA
PSYCHOLOGIA
STOMATOLOGIA
HIPOLOGIA
I JEŹDZIECTWO
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
hodowca koni znacznie
podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi