. test
Technik informatyk (351203)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/351203/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię pracować pod presją czasu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Jestem cierpliwy i wytrwały w wykonywaniu
powierzonych mi zadań.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Przez dłuższy czas potrafię skoncentrować się 
na wykonywaniu tych samych czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Odpowiedzialnie podchodzę do powierzonych mi zadań.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Z łatwością przychodzi mi nauka języka angielskiego.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię pracować zarówno samodzielnie jak i w zespole.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Uważam, że potrafię dobrze zorganizować swoją pracę
i dobrze zarządzać czasem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zdolności manualne i zręczność rąk to niewątpliwie
moja mocna strona.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam dobrą pamięć.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam dobrą pamięć.
Zdolności manualne i zręczność rąk to niewątpliwie moja mocna strona.
Uważam, że potrafię dobrze zorganizować swoją pracę i dobrze zarządzać czasem.
Potrafię pracować zarówno samodzielnie jak i w zespole.
Z łatwością przychodzi mi nauka języka angielskiego.
Odpowiedzialnie podchodzę do powierzonych mi zadań.
Przez dłuższy czas potrafię skoncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności.
Jestem cierpliwy i wytrwały w wykonywaniu powierzonych mi zadań.
Potrafię pracować pod presją czasu.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi