. test
Technik urządzeń dźwigowych (311940)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/311940/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
urządzeń dźwigowych
znacznie podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Quiz nr 5
PRAWO
OCHRONA
ŚRODOWISKA
MECHANIKA
I BUDOWA MASZYN
EKONOMIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
PODZIELNOŚĆ
UWAGI
WYOBRAŹNIA
PRZESTRZENNA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik
urządzeń dźwigowych:
LĘK
WYSOKOŚCI
SŁABA
BUDOWA CIAŁA
EPILEPSJA
WADA
WYMOWY
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż, co nie stanowi
przeciwwskazania
do wykonywania zawodu
technik urządzeń dźwigowych:
ŚRUBOKRĘT
WOLTOMIERZ
PARALIZATOR
WKRĘTARKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy technika
urządzeń dźwigowych:
KONTAKT
ZE SMARAMI
I OLEJAMI
HAŁAS MASZYN
I URZĄDZEŃ
PRACA NA
WYSOKOŚCIACH
BARDZO
WYSOKA
TEMPERATURA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż, który czynnik
szkodliwy dla zdrowia i życia
ludzi, nie występuje w zawodzie
technik urządzeń dźwigowych:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi