. test
 Technik realizacji nagrań i nagłośnień (352122)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
S/352122/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik realizacji nagrań i nagłośnień 
zajmuje się oprawą imprez masowych 
i plenerowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia na kierunku technik
 realizacji nagrań i nagłośnień uczniowie 
zdobywają wiedzę z zakresu obsługi 
i wykorzystania systemu MIDI.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Sporządzanie kopii zapasowych 
wykonywanych nagrań nie jest konieczne.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań technika realizacji 
nagrań i nagłośnień jest konfiguracja 
sprzętu nagłośnieniowego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy technika realizacji nagrań 
i nagłośnień występują liczne czynniki 
szkodliwe zagrażające zdrowiu.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Po zdaniu matury absolwent kierunku 
technik realizacji nagrań i nagłośnień 
może kontynuować naukę na studiach 
wyższych w zakresie reżyserii dźwięku 
czy na studiach artystycznych. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik realizacji nagrań i nagłośnień zajmuje się oprawą imprez masowych i plenerowych.
2. W toku kształcenia na kierunku technik realizacji 
nagrań i nagłośnień uczniowie zdobywają wiedzę 
z zakresu obsługi i wykorzystania systemu MIDI.
3. Sporządzanie kopii zapasowych wykonywanych 
nagrań nie jest konieczne.
4. Jednym z zadań technika realizacji nagrań i nagłośnień jest konfiguracja sprzętu nagłośnieniowego.
5. W pracy technika realizacji nagrań i nagłośnień występują liczne czynniki szkodliwe zagrażające zdrowiu.
6. Po zdaniu matury absolwent kierunku technik
realizacji nagrań i nagłośnień może kontynuować 
naukę na studiach wyższych w zakresie reżyserii 
dźwięku czy na studiach artystycznych.  
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik