. test
Technik odlewnik
Quiz nr 4: Suwak

M/311705/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika odlewnika. Praca w danym zawodzie charakteryzuje się nieustannym  kontaktem z różnymi maszynami,
w związku z tym przydatne są zainteresowania techniczne. Technik odlewnik podczas swojej pracy wykonuje również obliczenia, konieczne
są więc uzdolnienia matematyczne. W tym zawodzie niezbędna jest
umiejętność logicznego myślenia. Postaraj się znaleźć taki zawód,
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika odlewnika. Praca w danym
zawodzie charakteryzuje się nieustannym  kontaktem z różnymi
maszynami, w związku z tym przydatne są zainteresowania techniczne.
Technik odlewnik podczas swojej pracy wykonuje również obliczenia,
konieczne są więc uzdolnienia matematyczne. W tym zawodzie niezbędna
jest umiejętność logicznego myślenia. Spróbuj poszukać zawodu,
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika odlewnika.
Praca w danym zawodzie charakteryzuje się nieustannym  kontaktem
z różnymi maszynami, w związku z tym przydatne są zainteresowania
techniczne. Technik odlewnik podczas swojej pracy wykonuje również obliczenia, konieczne są więc uzdolnienia matematyczne. W tym zawodzie niezbędna jest umiejętność logicznego myślenia. Możesz brać pod uwagę
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 
  

 Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik odlewnik. Praca w danym zawodzie charakteryzuje się nieustannym  kontaktem z różnymi maszynami,
w związku z tym przydatne są zainteresowania techniczne. Technik
odlewnik podczas swojej pracy wykonuje również obliczenia, konieczne
są więc uzdolnienia matematyczne. W tym zawodzie niezbędna jest
umiejętność logicznego myślenia. Uzyskany wynik może wskazywać,
że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!