W tym quizie
poćwiczysz szybkie
pisanie na klawiaturze.
Wygraj z czasem!
3
Q/3/KOM/4/12
EDUKACJA KOMPUTEROWA   Zaczarowany Ołówek w sieci

Przepisz tekst z poruszającego się obrazka, zanim zniknie.
Wygraj z czasem!
Nie podawaj
13
w sieci
13
danych osobowych
13
i haseł.
13
Stosuj
13
trudne
13
do odgadnięcia
13
hasła.
13
Nie podawaj
w sieci
danych osobowych
i haseł.
Stosuj
trudne
do odgadnięcia
hasła.