W tych quizach poćwiczysz umiejętność rozumienia
ze słuchu.
3
Q/3/JA/4/28-29
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI
Na dworcu / w metrze / na lotnisku
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
W tym quizie poćwiczysz 
odnajdywanie ważnych
 informacji.
3
Q/3/JA/4/28
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI
Na dworcu / w metrze / na lotnisku
Przeczytaj pytania. Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania  jeszcze raz i zaznacz 
prawidłowe odpowiedzi.
2. Czego nie posiada podróżny?
glasses
hat
bag

3. O której przylatuje samolot?

at five o'clock
at seven o'clock
at half past seven

4. Z jakiego miasta przylatuje 

samolot?

1. Czego szuka podróżny?

departures
arrivals
toilet
Warsaw
Rome
London
5. Co odpowiada na końcu
osoba pracująca w punkcie
informacyjnym?
Ok.
No problem
You're welcome.
Doskonale udało Ci się 
odnaleźć brakujące informacje.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami
i zdaniami.
3
Q/3/JA/4/29
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI
Na dworcu / w metrze / na lotnisku
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
Excuse
arrivals
Can
glasses
flight
o'clock

A: ______________ me. Where can I check ______________?

B: Right here.

A: ______________ you help me? I don't have my ______________ .

B: It's at seven ______________ .

A: Thank you.

B: You're welcome.

What time is the arrival of ______________ from Rome?

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
Where can I check arrivals?
I don't have my glasses.
It's at seven o'clock.
You're welcome.

A: Excuse me. _______________________________

B: Right here.

A: Can you help me? ___________________________

B: _________________________

A: Thank you.

B: _________________________

What time is the arrival of flight from Rome?

Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.