. test
Elektromechanik (741201)
Quiz nr 8: Rebus
E/741201/Q/R/8
Rozwiąż rebusy
i powtórz
słownictwo
związane z tym
zawodem.
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 8
Zapoznaj się z definicją hasła.
Quiz nr 8
Jednostka natężenia prądu elektrycznego.
AMPER
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 8
UZWOJENIE
Quiz nr 8
Część obwodu magnetycznego
odpowiedzialna za wytwarzanie
strumienia magnetycznego.
Zapoznaj się z definicją hasła.
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 8
STOJAN
Quiz nr 8
Zespół nieruchomych elementów
maszyny lub mechanizmu,
otaczających wirujący wokół stałej osi wirnik.
Zapoznaj się z definicją hasła.
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 8
OM
Quiz nr 8
Jednostka rezystancji w układzie SI.
Zapoznaj się z definicją hasła.
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 8
FAZA
Quiz nr 8
Potoczne określenie źródła napięcia
i prądu elektrycznego.
Zapoznaj się z definicją hasła.
Brawo!
Jak widzisz,
zabawa i nauka
idą w parze.