W tym quizie
poćwiczysz pisownię
wyrazów z małej
i wielkiej litery.
1
Q/1/POL/4/12
  EDUKACJA POLONISTYCZNA     Świat ortografii

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

 ubert z       atalką       odlewają       wiaty
     w        zkolnym       gródku.
H
h
n
N
P
p
K
k
O
o
S
s

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

    uzia      piekuje się       homikiem
o       mieniu       asuch.
Z
z
oz
O
C
c
Ł
ł
I
i
W tym quizie
poćwiczysz pisownię
wyrazów z małej
i wielkiej litery.
1
Q/1/POL/4/13
  EDUKACJA POLONISTYCZNA     Świat ortografii

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

    ani       arta       rzypomniała        iotrkowi
o       bowiązkach       yżurnego.
P
p
m
M
P
p
P
p
O
o
D
d

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

Na       ekcji       oznaliśmy       egendę
o       moku        awelskim.
L
l
p
P
L
l
S
s
W
w
Bardzo dobrze rozpoznajesz
wyrazy, które piszemy
wielką literą.