. test
Mechanik pojazdów samochodowych (723103)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/723103/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Mechanik pojazdów samochodowych
 często wykonuje swoją pracę 
w pozycji wymuszonej.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Mechanik pojazdów samochodowych 
w swojej pracy narażony jest na wdychanie 
zapachu spalin, zanieczyszczenia pyłem, 
drgania, hałas, styczność z substancjami 
drażniącymi, toksycznymi.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Aby zostać mechanikiem pojazdów samochodowych, należy zdać egzamin 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
w zakresie kwalifikacji M.18.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Mechanikiem pojazdów 
samochodowych może zostać tylko osoba, 
która ukończyła technikum.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Poważne zaburzenia równowagi 
oraz szybka męczliwość stanowią 
przeciwwskazanie do wykonywania zawodu mechanika pojazdów samochodowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych niezbędne
są precyzja i dokładność.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Mechanik pojazdów samochodowych często 
wykonuje swoją pracę w pozycji wymuszonej.
2. Mechanik pojazdów samochodowych w swojej pracy narażony jest na wdychanie zapachu spalin, zanieczyszczenia pyłem, drgania, hałas, 
styczność z substancjami drażniącymi, toksycznymi.
3. Aby zostać mechanikiem pojazdów samochodowych, należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zakresie kwalifikacji M.18.
4. Mechanikiem pojazdów samochodowych 
może zostać tylko osoba, która ukończyła technikum. 
5. Poważne zaburzenia równowagi oraz szybka męczliwość stanowią przeciwwskazanie do wykonywania zawodu mechanika pojazdów samochodowych.
6.W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych niezbędne są precyzja i dokładność.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik