. test
Asystent kierownika produkcji
filmowej / telewizyjnej (343902)
S/343902/Q/PL/8
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Quiz nr 8:
Połącz liniami
Quiz nr: 6
KAMERA
REKWIZYT
TEATRALNY
LAPTOP
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 8
Quiz nr: 6
TORY DO RUCHU
KAMERY
STATYW
SPRZĘT
OŚWIETLENIOWY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 8
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!