. test
Blacharz
Quiz nr 4: Suwak

M/721301/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień

zainteresowań związanych z zawodem blacharza.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne,

są zmotywowani do przestrzegania zasad i reguł oraz przepisów

bezpieczeństwa w swojej pracy. Praca blacharza często wykonywana

jest w warunkach trudnych. Postaraj się znaleźć taki zawód,

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom 

zainteresowań związanych z zawodem blacharza.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne,

są zmotywowani do przestrzegania zasad i reguł

oraz przepisów bezpieczeństwa w swojej pracy.

Praca blacharza często wykonywana jest w warunkach trudnych.

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu

będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!

 

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 
zainteresowań związanych z zawodem blacharza.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne,
są zmotywowani do przestrzegania zasad i reguł
oraz przepisów bezpieczeństwa w swojej pracy.
Praca blacharza często wykonywana jest w warunkach trudnych.
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

  

  

 Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien blacharz.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne,

są zmotywowani do przestrzegania zasad i reguł

oraz przepisów bezpieczeństwa w swojej pracy.

Praca blacharza często wykonywana jest w warunkach trudnych.

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!