. test
Technik drogownictwa (311206)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/311206/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się budownictwem drogowym.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię w wolnym czasie konstruować
i naprawiać różne przedmioty.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas na zewnątrz w zmiennych
warunkach atmosferycznych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest dobra kondycja fizyczna,
nie stanowią dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać podobne czynności
w pracy przez dłuższy czas.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w trudnych i stresujących sytuacjach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób wytrwałych i zasadniczych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie stanowiłaby dla mnie problemu praca "po godzinach".
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania związane są z drogownictwem i geodezją.
Zobacz swoje odpowiedzi
Moje zainteresowania związane są z drogownictwem i geodezją.
Nie stanowiłaby dla mnie problemu praca „po godzinach”.
Należę do osób wytrwałych i zasadniczych.
Dobrze radzę sobie w trudnych i stresujących sytuacjach.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać podobne czynności w pracy przez dłuższy czas.
Prace, w których potrzebna jest dobra kondycja fizyczna, nie stanowią dla mnie problemu. 
Mogę pracować przez dłuższy czas na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Lubię w wolnym czasie konstruować i naprawiać różne przedmioty.
Interesuję się budownictwem drogowym.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi