. test
Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie (712905)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/712905/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowymi technologiami.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię wykonywać różne prace remontowe.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas nad jednym zadaniem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest dobra koordynacja 
wzrokowo - ruchowa, nie stanowią dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać przez dłuższy czas
żmudne, precyzyjne czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających szybkiego podejmowania decyzji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem dokładny/a i uczciwy/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie widzę przeszkód, kiedy muszę dokończyć zadanie
po upływie wyznaczonego czasu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania związane są z dekoracją wnętrz.
Zobacz swoje odpowiedzi
Moje zainteresowania związane są z dekoracją wnętrz.
Nie widzę przeszkód, kiedy muszę dokończyć zadanie po upływie wyznaczonego czasu.
Jestem dokładny/a i uczciwy/a.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających szybkiego podejmowania decyzji.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać przez dłuższy czas żmudne, precyzyjne czynności.
Prace, w których potrzebna jest dobra koordynacja wzrokowo - ruchowa, nie stanowią
dla mnie problemu.  
Mogę pracować przez dłuższy czas nad jednym zadaniem.
Lubię wykonywać różne prace remontowe.
Interesuję się nowymi technologiami.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi