. test
Monter nawierzchni kolejowych (711603) 
Quiz nr 5: Połącz zdania
B/711603/Q/PZ/5
Quiz nr: 5
Celem kształcenia w zawodzie monter nawierzchni kolejowej jest zdobycie 
wiedzy z zakresu
Monter nawierzchni kolejowej wykonuje roboty związane
z wymianą uszkodzonych 
elementów drogowych.
prowadzenia dokumentacji 
rachunkowej.
z wymianą uszkodzonych elementów nawierzchni kolejowej.
rodzajów szyn kolejowych.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Absolwent szkoły kształcącej 
w zawodzie monter nawierzchni 
kolejowej powinien być przygotowany do
Narzędzia wykorzystywane w pracy 
montera nawierzchni kolejowej
wykonywania robót związanych z regulacją położenia torów i rozjazdów.
to m.in.: zakrętarki, wiertarki, zgarniarki 
i profilarki ław torowiska
to m.in.: dłuta, frezy, siekiery i filc polerski.
wykonywania robót drogowych.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Przeciwwskazaniem zdrowotnym 
w zawodzie montera 
nawierzchni kolejowej
jest niska wydolność fizyczna.
jest mała odporność psychiczna.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.