. test
Technik geolog (311106) 
Quiz nr 7: Połącz liniami
R/311106/Q/PL/7
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Quiz nr: 6
DŁUTO
GEOLOGICZNE
MŁOTEK
GEOLOGICZNY
KLIZYMETR
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
WIERTNICA
GEOLOGICZNA
SONDA
DYNAMICZNA
SITO
LABORATORYJNE
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!