. test
M/812106/Q/SK/1
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery                   (812106)
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
 Zasadnicza szkoła zawodowa:
 3 lata, kwalifikacje: M.6
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna