. test
Technik budownictwa wodnego (311205)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/311205/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik budownictwa wodnego 
jest odpowiedzialny za wykonanie 
wałów przeciwpowodziowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Absolwent kierunku technik budownictwa 
po zdaniu matury może kontynuować 
naukę na studiach wyższych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik budownictwa wodnego 
nie korzysta z dokumentacji 
podczas realizowanych projektów.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. W zawodzie technika budownictwa 
wodnego wymagana jest wiedza 
z zakresu prawa budowlanego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W tym zawodzie występują liczne
 czynniki szkodliwe. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Praca technika budownictwa 
wodnego to głównie praca fizyczna.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik budownictwa wodnego jest odpowiedzialny 
za wykonanie wałów przeciwpowodziowych.
2. Absolwent kierunku technik budownictwa 
po zdaniu matury może kontynuować naukę 
na studiach wyższych.
3. Technik budownictwa wodnego nie korzysta 
z dokumentacji podczas realizowanych projektów.
4. W zawodzie technika budownictwa wodnego 
wymagana jest wiedza z zakresu prawa budowlanego.
5. W tym zawodzie występują liczne czynniki szkodliwe.  
6. Praca technika budownictwa wodnego 
to głównie praca fizyczna.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik