. test
Monter systemów rurociągowych (712613) 
Quiz nr 8: Połącz zdania
M/712613/Q/PZ/8
Quiz nr: 8
Monter systemów rurociągowych wykonuje swoją pracę
Osoba pracująca w zawodzie 
montera systemów rurociągowych
może znaleźć zatrudnienie 
z zakładzie poligraficznym.
może znaleźć zatrudnienie 
w firmie budowlanej. 
zarówno w pomieszczeniach 
jak i na powietrzu. 
tylko w pomieszczeniach. 
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 8
Obsługa maszyn i urządzeń 
przydatnych przy montażu 
systemów rurociągowych
W zawodzie montera systemów rurociągowych można
wyodrębnić dwie kwalifikacje.
wymaga uzdolnień technicznych 
oraz sprawności manualnej.
wymaga uzdolnień artystycznych
 oraz sprawności manualnej. 
wyodrębnić jedną kwalifikację. 
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 8
Projektowanie systemów 
rurociągowych
nie należy do zadań zawodowych 
montera systemów rurociągowych.
należy do zadań zawodowych montera systemów rurociągowych.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.