W tym quizie
powtórzysz nazwy miesięcy
i pór roku.
2
Q/2/PRZ/3/19
EDUKACJA PRZYRODNICZA     Przyroda nieożywiona
Obrazek po lewej przedstawia LATO, wpisz w puste okienko nazwę miesiąca,  w którym ono występuje.
Obrazek po lewej przedstawia WIOSNĘ, wpisz w puste okienko nazwę miesiąca,  w którym ona występuje.
Obrazek po lewej przedstawia JESIEŃ, wpisz w puste okienko nazwę miesiąca,  w którym ona występuje.
Obrazek po lewej przedstawia ZIMĘ, wpisz w puste okienko nazwę miesiąca,  w którym ona występuje.
Dobrze znasz pory roku
i miesiące.