. test
Technik rolnik (314207)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/314207/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik rolnik to zawód obejmujący
 organizowanie produkcji rolnej.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technikiem rolnikiem 
można zostać po ukończeniu technikum.  
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Stan zdrowia w zawodzie 
technika rolnika nie ma znaczenia.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Znajomość zasad ekonomii i gospodarki 
w pracy technika rolnika to podstawa.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Wysoka odporność na pracę 
w trudnych warunkach nie jest wymagana 
w pracy technika rolnika.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Wykonując pracę jako technik rolnik  
dobiera się maszyny i narzędzia do rodzaju wykonywanych prac związanych z uprawą roli. 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Technik rolnik to zawód obejmujący organizowanie produkcji rolnej.
2.Technikiem rolnikiem można zostać po ukończeniu technikum.               
3. Stan zdrowia w zawodzie technika rolnika 
nie ma znaczenia.
4. Znajomość zasad ekonomii i gospodarki w pracy technika rolnika to podstawa.               
5. Wysoka odporność na pracę w trudnych warunkach 
nie jest wymagana w pracy technika rolnika.
6. Wykonując pracę jako technik rolnik dobiera się maszyny 
i narzędzia do rodzaju wykonywanych prac 
związanych z uprawą roli.                
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ