. test
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
Quiz nr 4: Suwak

B/311930/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań związanych
z zawodem technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Jest to zawód dla ludzi, którzy interesują się zagadnieniami związanymi
z ekologią i odnawialnymi źródłami energii. Ważne są typowo techniczne zainteresowania oraz gotowość do obsługiwania różnych maszyn i narzędzi. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań związanych
z zawodem technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Jest to zawód dla ludzi, którzy interesują się zagadnieniami związanymi
z ekologią i odnawialnymi źródłami energii. Ważne są typowo techniczne zainteresowania oraz gotowość do obsługiwania różnych maszyn i narzędzi. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. Jest to zawód dla ludzi, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z ekologią i odnawialnymi źródłami energii.
Ważne są typowo techniczne zainteresowania oraz gotowość
do obsługiwania różnych maszyn i narzędzi. Możesz brać pod uwagę
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 
  

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Jest to zawód dla ludzi, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z ekologią i odnawialnymi źródłami energii. Ważne są typowo techniczne zainteresowania oraz gotowość do obsługiwania różnych
maszyn i narzędzi. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś
wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!