. test
Technik geodeta
Quiz nr 4: Suwak

B/311104/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań związanych
z zawodem technika geodety. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie budownictwem, techniką i zagadnieniami inżynieryjnymi. Niezbędne są również zainteresowania projektowaniem i architekturą.
Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań związanych
z zawodem technika geodety. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie budownictwem, techniką i zagadnieniami inżynieryjnymi. Niezbędne są również zainteresowania projektowaniem i architekturą.
Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika geodety. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie budownictwem, techniką
i zagadnieniami inżynieryjnymi. Niezbędne są również zainteresowania projektowaniem i architekturą. Możesz brać pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.
  

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien technik geodeta. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowanie budownictwem, techniką i zagadnieniami inżynieryjnymi. Niezbędne są również zainteresowania projektowaniem
i architekturą. Uzyskany wynik może wskazywać, że możesz wziąć
pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!