EDUKCJA MATEMATYCZNA 
Wiadomości i umiejętności praktyczne  
1
Q/1/MAT/6/1
W tym quizie nauczysz się
 rozmieniać pieniądze.
Rozmień 5 zł. Zaznacz odpowiednie monety.
Rozmień 5 zł. Zaznacz odpowiednie monety.
Rozmień 5 zł. Zaznacz odpowiednie monety.
Cieszę się, że umiesz
już sprawnie
rozmieniać pieniądze.