. test
Rybak śródlądowy (622201)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/622201/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy rybaka śródlądowego niezbędna
 jest wiedza z zakresu marynistyki i ichtiologii.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Rybak śródlądowy jest odpowiedzialny 
za realizację planów połowów.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Głównym czynnikiem szkodliwym 
w pracy rybaka śródlądowego jest długotrwała 
praca w pomieszczeniu.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Rybak śródlądowy odpowiada 
za utrzymanie i konserwację 
podstawowego sprzętu.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Rybak śródlądowy nie posługuje się 
w pracy mapami nawigacyjnymi.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Rybak śródlądowy powinien cieszyć się 
dobrym zdrowiem i siłą fizyczną.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1W pracy rybaka śródlądowego niezbędna 
jest wiedza z zakresu marynistyki i ichtiologii. 
2. Rybak śródlądowy jest odpowiedzialny za realizację planów połowów.
3. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy rybaka śródlądowego jest długotrwała praca w pomieszczeniu. 
4. Rybak śródlądowy odpowiada za utrzymanie 
i konserwację podstawowego sprzętu.
5. Rybak śródlądowy nie posługuje się w pracy 
mapami nawigacyjnymi.
6. Rybak śródlądowy powinien cieszyć się dobrym zdrowiem i siłą fizyczną.
Twój wynik ankiety
PRAWDA
FAŁSZ