W tych quizach poćwiczysz umiejętność rozumienia
ze słuchu.
3
Q/3/JA/4/31-32
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI
Na dworcu / w metrze / na lotnisku
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
W tym quizie poćwiczysz 
odnajdywanie ważnych
 informacji.
3
Q/3/JA/4/31
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI
Na dworcu / w metrze / na lotnisku

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania  jeszcze raz i ponumeruj miejsca

w kolejności, w której oglądały je dzieci.

ARRIVES
DEPARTURES
1
2
3
4
Doskonale udało Ci się 
odnaleźć brakujące informacje.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami
i zdaniami.
3
Q/3/JA/4/32
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI
Na dworcu / w metrze / na lotnisku
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
A: Hello, children!
see
departures
flights
left
reclaim
Can

B: Hello!

A: Let's go and ______________ the airport!

B: What is it?

A: It's the place where you can check ______________ and arrivals of

B: What is it?

A: It's a check-in counter. On your ______________ there is a baggage

B: ______________ we see airplanes now?

A: Ok, let's go.

______________ .

______________ .
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
Hello!
What is it?
It's a check-in counter.
Can we see airplanes now?
A: Hello, children!

B: _________________________

A: Let's go and see the airport!

B: _________________________

A: It's the place where you can check departures and arrivals of flights.

B: What is it?

A: ___________________________ On your left there is a baggage reclaim.

B: ______________________________

A: Ok, let's go.

Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.