. test
Technik budownictwa okrętowego (311910)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/311910/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy technika
budownictwa okrętowego:
Quiz nr 5
KLUCZE
PNEUMATYCZNE
SPAWARKA
TERMOMETR
WKRĘTARKA
PRZEBOJOWOŚĆ
ZARADNOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Zaznacz cechę, która
nie jest konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód technik
budownictwa okrętowego:
OCENIANIE JAKOŚCI
KONSTRUKCJI
POSŁUGIWANIE SIĘ
PLANAMI
I PROJEKTAMI
KONTROLOWANIE
JAKOŚCI
WYKONYWANYCH
PRAC
NAWIĄZYWANIE
KONTAKTU
Z INWESTORAMI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż zadanie, które
nie należy do głównych
obowiązków technika
budownictwa okrętowego:
LĘK
WYSOKOŚCI
KLAUSTROFOBIA
NIEDOWŁAD
DUŻEGO STOPNIA
GÓRNYCH KOŃCZYN
CHOROBA
MORSKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż jednostkę
chorobową, która wyklucza
pracę w zawodzie technik
budownictwa okrętowego:
CERAMIKA
ARCHITEKTURA
POLIGRAFIA
MATERIAŁOZNAWSTWO
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
budownictwa okrętowego
znacznie podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi