. test
Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/311929/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowoczesnymi technologiami chłodnictwa
i klimatyzacji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Wolny czas spędzam aktywnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam typowo techniczne zainteresowania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie widzę problemu, by w pracy obsługiwać
skomplikowane urządzenia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne zadania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach gdzie działa się pod presją czasu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować na wysokości.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię obsługiwać specjalistyczne urządzenia.
Zobacz swoje odpowiedzi
Lubię obsługiwać specjalistyczne urządzenia.
Mogę pracować na wysokości.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach gdzie działa się pod presją czasu.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne zadania.
Nie widzę problemu, by w pracy obsługiwać skomplikowane urządzenia. 
Mam typowo techniczne zainteresowania.
Wolny czas spędzam aktywnie.
Interesuję się nowoczesnymi technologiami chłodnictwa i klimatyzacji.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi