. test
Kamieniarz
Quiz nr 4: Suwak

B/711301/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem kamieniarza. Jest to zawód dla ludzi, dla których posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami, maszynami oraz sprzętem
nie stanowi problemu. Niezbędna jest również zręczność rąk oraz odporność
na hałas, siła i sprawność fizyczna. Postaraj się znaleźć taki zawód, który
będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań związanych
z zawodem kamieniarza. Jest to zawód dla ludzi, dla których
posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami, maszynami oraz sprzętem
nie stanowi problemu. Niezbędna jest również zręczność rąk oraz odporność
na hałas, siła i sprawność fizyczna. Spróbuj poszukać zawodu,
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem kamieniarza. Jest to zawód dla ludzi,
dla których posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami, maszynami
oraz sprzętem nie stanowi problemu. Niezbędna jest również zręczność rąk
oraz odporność na hałas, siła i sprawność fizyczna. Możesz brać pod uwagę
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien kamieniarz. Jest to zawód dla ludzi,
dla których posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami, maszynami
oraz sprzętem nie stanowi problemu. Niezbędna jest również zręczność rąk 
oraz odporność na hałas, siła i sprawność fizyczna. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!