. test
Lakiernik (713201)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/713201/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Uważam, że mam zainteresowania typowo techniczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Mogę o sobie powiedzieć, że jestem spostrzegawczy/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zadania, które wymagają wyobraźni przestrzennej
nie są dla mnie problemem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię się skoncentrować dłuższy czas na wykonaniu jednego zadania i nie tracę przy tym cierpliwości.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Chętnie uprawiam sport i swoją kondycję fizyczną
oceniam wysoko.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób, które chętnie zdobywają nowe umiejętności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Cechuje mnie dokładność.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Posiadam uzdolnienia manualne i nie stanowią dla mnie
problemu zadania wymagające pełnej sprawności rąk.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesują mnie zagadnienia chemiczne i fizyczne.
Zobacz swoje odpowiedzi
Interesują mnie zagadnienia chemiczne i fizyczne.

Posiadam uzdolnienia manualne i nie stanowią dla mnie problemu zadania wymagające
pełnej sprawności rąk.
Cechuje mnie dokładność.
Należę do osób, które chętnie zdobywają nowe umiejętności.
Chętnie uprawiam sport i swoją kondycję fizyczną oceniam wysoko.
Potrafię się skoncentrować dłuższy czas na wykonaniu jednego zadania
i nie tracę przy tym cierpliwości.
Zadania, które wymagają wyobraźni przestrzennej nie są dla mnie problemem.
Mogę o sobie powiedzieć, że jestem spostrzegawczy/a.
Uważam, że mam zainteresowania typowo techniczne.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi