. test
Mechanik - operator pojazdów i maszyn 
rolniczych (834103)   Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/834103/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Mechanik - operator pojazdów i maszyn
 rolniczych może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Mechanik - operator pojazdów i maszyn
 rolniczych potrafi obsługiwać ciągniki 
i kombajny zbożowe.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Podstawowymi narzędziami 
wykorzystywanymi w pracy 
przez mechanika - operatora pojazdów
 i maszyn rolniczych jest komputer i telefon.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Przeciwwskazaniem do wykonywania 
zawodu mechanik - operator pojazdów
i maszyn rolniczych są alergie 
na oleje i smary.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Praca w zawodzie mechanik - operator 
pojazdów i maszyn rolniczych jest pracą 
głównie umysłową.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W zawodzie mechanik - operator 
pojazdów i maszyn rolniczych 
ważne jest cierpliwość
 i wytrzymałość na długotrwały wysiłek.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 
może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
2. Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych potrafi obsługiwać ciągniki i kombajny zbożowe.
3. Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi 
w pracy przez mechanika - operatora pojazdów i maszyn rolniczych jest komputer i telefon.
4. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu
mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 
są alergie na oleje i smary.
5. Praca w zawodzie mechanik - operator pojazdów 
i maszyn rolniczych jest pracą głównie umysłową.
6. W zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych ważne jest cierpliwość i wytrzymałość 
na długotrwały wysiłek.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik