. test
Technik wiertnik (311707)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/311707/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik wiertnik korzysta 
w pracy z projektów.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia uczniowie zdobywają
 wiedzę z zakresu obsługi i wykorzystania 
maszyn wiertniczych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Sporządzanie planów prac 
nie jest obowiązkiem technika wiertnika.  
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań technika wiertnika 
jest dobór odpowiedniego sprzętu 
do danej inwestycji. 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy technika wiertnika 
nie występują żadne czynniki 
szkodliwe zagrażające zdrowiu.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Po zdaniu matury absolwent technikum 
może kontynuować naukę na studiach 
wyższych w zakresie geologii.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik wiertnik korzysta w pracy z projektów.
2. W toku kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę 
z zakresu obsługi i wykorzystania maszyn wiertniczych.          
3. Sporządzanie planów prac nie jest obowiązkiem technika wiertnika.     
4. Jednym z zadań technika wiertnika jest dobór odpowiedniego sprzętu do danej inwestycji. 
5. W pracy technika wiertnika nie występują żadne czynniki szkodliwe zagrażające zdrowiu.
6. Po zdaniu matury absolwent technikum 
może kontynuować naukę na studiach wyższych 
w zakresie geologii.

PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik