. test
Murarz-tynkarz (711204) 
Quiz nr 7: Połącz zdania
B/711204/Q/PZ/7
Quiz nr: 7

Kończąc zasadniczą szkołę zawodową można uzyskać

Lęk wysokości to przeciwwskazanie
niezbędne przy wchodzeniu 
po drabinie.
kwalifikacje w zawodzie 
murarz-tynkarz.
świadectwo maturalne.
zdrowotne do pracy 
jako murarz-tynkarz.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 7
Celem kształcenia w zawodzie 
murarz-tynkarz
Murarz-tynkarz potrafi przygotować
zaprawy murarskie, tynkarskie 
oraz mieszanki betonowe.
firmy budowlane, wytwórnie mieszanki betonowej i zakłady produkcji zbrojenia elementów budowlanych.
jest wykonywanie murowanych 
konstrukcji budowlanych i tynków.
jest obróbka ręczna i mechaniczna 
kamieni, drewna i stali.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 7
Murarz-tynkarz powinien 
przestrzegać zasad
wykonywania pomiarów 
związanych z robotami budowlanymi.
w stałych warunkach atmosferycznych.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.