EDUKACJA KOMPUTEROWA    Zaczarowany świat liter i słów
3
Q/3/KOM/3/5

W tym quizie utrwalisz pojęcia związane z edytowaniem tekstu.

Przeczytaj zdanie i wybierz prawidłową odpowiedź.
  Klawisza                      użyję do przejścia do nowej linii.
Przeczytaj zdanie i wybierz prawidłową odpowiedź.
Skrót klawiszowy dla funkcji COFNIJ to CTRL+U.
Przeczytaj zdanie i wybierz prawidłową odpowiedź.
  Jeśli chcę pogrubić tekst użyję przycisku                .
Przeczytaj zdanie i wybierz prawidłową odpowiedź.
   Jeśli chcę pochylić tekst użyję przycisku            .
Przeczytaj zdanie i wybierz prawidłową odpowiedź.
  Klawisza                         użyję do napisania litery "ą".
Przeczytaj zdanie i wybierz prawidłową odpowiedź.
     Do napisania litery "ę" z klawiszem litery "e"            nacisnę klawisz               .
Przeczytaj zdanie i wybierz prawidłową odpowiedź.
    Aby napisać dużą literę, oprócz klawisza litery           nacisnę klawisz                       .
Przeczytaj zdanie i wybierz prawidłową odpowiedź.
  Jeśli chcę podkreślić tekst użyję przycisku             .
Znasz już dużo pojęć związanych z edytowaniem tekstu.