. test
Technik pszczelarz (314206) 
Quiz nr 7: Połącz liniami
R/314206/Q/PL/7
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Quiz nr: 6
DEKRYSTALIZATOR
DŁUTO
PASIECZNE
BAŃKA NA
MIÓD
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
UL
ROJNICA
PODKURZACZ
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!