. test
Technik ortopeda (321403) 
Quiz nr 6: Połącz zdania
Z/321403/Q/PZ/6
Quiz nr: 6
W pracy technika ortopedy
należy wykazać się
Szkoły policealne kształcące
w zawodzie technik ortopeda
przede wszystkim dyplomacją
oraz spostrzegawczością.
empatią, cierpliwością
oraz wytrzymałością fizyczną.
mają dwa typy kształcenia: stacjonarny
i zaoczny.
kształcą wyłącznie
w trybie stacjonarnym.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Kształcenie w zawodzie  technika
ortopedy na Kwalifikacyjnym
Kursie Zawodowym
Charakter pracy technika ortopedy
pozwala mu odciąć się od kontaktu
z pacjentem- w końcu jego zadaniem
jest przygotowanie protezy.
nie jest możliwe.
odbywa się na podbudowie
wykształcenia średniego.
sprawia, iż jest on narażony na wypalenie
zawodowe w wyniku bliskiego
i intensywnego kontaktu z pacjentem.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Planując pracę z konkretną osobą,
technik ortopeda
współpracuje z innymi specjalistami,
pracuje na podstawie ich zaleceń.
bazuje na własnych dotychczasowych
doświadczeniach.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.