W tym quizie utrwalisz
wiadomości dotyczące
odnawialnych źródeł
energii.
2
Q/2/TECH/1/23-24
EDUKACJA TECHNICZNA      Wychowanie techniczne
Witaj! Zabierzemy Cię teraz
w niezwykły świat techniki.

Ułóż puzzle. W tym celu przesuń elementy w odpowiednie miejsce.

Q/2/TECH/1/23

Ułóż puzzle. W tym celu przesuń elementy w odpowiednie miejsce.

Ułóż puzzle. W tym celu przesuń elementy w odpowiednie miejsce.

Q/2/TECH/1/24

Ułóż puzzle. W tym celu przesuń elementy w odpowiednie miejsce.

Wspaniale!
Teraz wiesz już jak człowiek wykorzystuje naturalne
źródła energii.