. test
Technik elektroenergetyk
transportu szynowego (311302)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/311302/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy technika
elektroenergetyka
transportu szynowego:
Quiz nr 5
AMPEROMIERZ
NOŻYCE
DO IZOLACJI
DALMIERZ
WOLTOMIERZ
KOMUNIKATYWNOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
WYTRWAŁOŚĆ
ZARADNOŚĆ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać zawód
technik elektroenergetyki
transportu szynowego:
STACJA
KOLEJOWA
STACJA
TRAMWAJOWA
LINIA METRA
ZAJEZDNIA
AUTOBUSOWA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Miejscem wykonywania
pracy w zawodzie technik
elektroenergetyki transportu
szynowego nie jest:
KASK
RĘKAWICE
MASKA
KOMBINEZON
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż, co nie stanowi
elementu stroju ochronnego
w zawodzie technik
elektroenergetyki
transportu szynowego:
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
SZKOŁA
POLICEALNA
TECHNIKUM
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
technik elektroenergetyki
transportu szynowego:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi